Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2014 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

1. 31 822,80 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

-

2556,20 zł -

od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r.

-

2676,40 zł -

od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r.

-

2726,80 zł -

od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

-

2618,00 zł -

od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

-

2646,80 zł -

od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

2. 59 099,00 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

-

4747,30 zł -

od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r.

-

4970,40 zł -

od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r.

-

5063,90 zł -

od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

-

4862,00 zł -

od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

-

4915,50 zł -

od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734 oraz z 2014 r. 496, 567, 683 i 684.