Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

Kto wiedział najwięcej?

Do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na finał Olimpiady 25 kwietnia przyjechało 16 trzyosobowych zespołów – zwycięzców etapu wojewódzkiego. W tym roku do olimpiady przystąpiła rekordowa liczba ponad 34 tys. uczniów z całego kraju (w ubiegłym roku w olimpiadzie wzięło udział 31 tysięcy uczestników). Olimpiada zorganizowana została w ramach projektu „Lekcje z ZUS”, realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego celem jest budowanie świadomości młodego pokolenia Polaków w zakresie obowiązującego w naszym kraju systemu ubezpieczeń społecznych i przekazywanie praktycznych informacji przyszłym pracownikom i przedsiębiorcom. W samych „Lekcjach z ZUS” w tym roku szkolnym wzięło udział 75 tys. uczniów z ponad 4700 szkół. uczestnicy finału olimpiady 2019

W finale uczestniczyły drużyny z następujących szkół:

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu,
 2. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni (dzika karta nr 2)
 3. I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy,
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju (DZIKA KARTA NR 1)
 6. I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze,
 7. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
 8. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie,
 9. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu(dzika karta nr 3)
 10. V Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie,
 11. Zespół Szkół nr 4 w Jaśle,
 12. Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce,
 13. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku,
 14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie(dzika karta 4),
 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
 16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta
  w Krotoszynie.

„To dla mnie zaszczyt, że po raz trzeci spotykamy się na olimpiadzie. Dowodem budowanego z roku na rok prestiżu olimpiady jest fakt, że jesteście Państwo tutaj obecni. Poziom olimpiady doceniają uczelnie, które przyznają jej laureatom indeksy i dodatkowe punkty przy rekrutacji” – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, witając uczestników finału olimpiady. Przypomniała też, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma podpisanych ponad 100 porozumień z uczelniami, z którymi wspólnie realizuje ogólnonarodowy projekt edukacyjny. Dzięki niemu poziom wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów i studentów stale wzrasta. Prezes ZUS podkreśliła, że nadal w powszechnej świadomości społecznej pokutuje przekonanie, że składki płaci się na ZUS, gdy naprawdę składki płacone są na ubezpieczenia społeczne, a nie na ZUS. Natomiast ZUS, dzięki składkom, może realizować wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Profesor Gertruda Uścińska podkreśliła, że uczestnicy finału już teraz są zwycięzcami – mają wiedzę o ubezpieczeniach społecznych na poziomie wyższym, niż studenci.

Beata Jancarz-Łanczkowska, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, pogratulowała finalistom osiągnięcia tego etapu olimpiady. Wyraziła też nadzieję, że dzięki tak licznemu udziałowi młodego pokolenia w „Lekcjach z ZUS” ten odsetek będzie rósł z roku na rok, a dzięki udziałowi w projekcie młodzież będzie odpowiednio przygotowana do roli przyszłych przedsiębiorców. Życzyła też wszystkim uczestnikom finału osiągnięcia satysfakcjonujących wyników.

List do uczestników finału olimpiady skierowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska.

„Nazwa olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych najlepiej oddaje sedno całego przedsięwzięcia. Wiedza ta jest niezbędna do tego, by być świadomym obywatelem. Dzięki niej  można indywidualnie planować swoją bezpieczną przyszłość, podejmować świadome decyzje na rynku pracy a także skutecznie zabezpieczać się przed ryzykami, które nam zagrażają.

Z całego serca dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za przygotowanie młodzieży do olimpiady”.

Finał olimpiady składał się z trzech rund. W każdej z nich zespoły odpowiadały na 10 pytań. Pytania i odpowiedzi były w formie testu wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi były udzielane w zawrotnym tempie. Zwykle już po kilku sekundach wszystkie zespoły zaznaczały odpowiedź (pytania były wyświetlane na ekranie, a prawidłowe odpowiedzi trzeba było zaznaczyć przy pomocy specjalnego pilota).

Wygrała drużyna z I liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku w składzie: Julia Iwaszkiewicz, Magdalena Ryśnik, Jakub Wójcik. Drugie miejsce zajęła ekipa z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich ze Zgorzelca w składzie: Damian Jaśkiewicz, Piotr Mazur, Dominik Baziuk, a trzecie miejsce uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dębowskiego z Zielonej Góry w składzie: Kinga Bednarczuk, Aurelia Grzelecka, Aleksander Łabuć. Zwycięzcy odebrali liczne gratulacje i słowa uznania. Nie były to jednak jedyne nagrody. Każdy członek zwycięskiego zespołu otrzymał przyrzeczenia indeksów aż 10 uczelni i laptop, laureaci drugiego miejsca również odebrali przyrzeczenia indeksów oraz tablety, nagrodami za trzecie miejsce, oprócz przyrzeczeń indeksów, były czytniki e-booków, a na zdobywców czwartego miejsca czekały też iPODy. Szkoły, których zawodnicy zajęli miejsca 1-3, otrzymały rzutniki i laptopy.

Waldemar Zbytek wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji na ręce profesor Gertrudy Uścińskiej złożył gratulacje za wszystkie inicjatywy edukacyjne. „ZUS jako jedna z niewielu instytucji publicznych poradził sobie ze skalą. Wspólnie realizujemy projekt na uczelniach. Kiedy zaczynaliśmy mówiono nam, że ten temat nie zainteresuje studentów, tymczasem teraz, ze względu na zgłaszane zapotrzebowanie, mamy problem z zapewnieniem odpowiedniej liczby wykładowców – ekspertów ZUS”. Waldemar Zbytek zwrócił też uwagę, że bez nauczycieli i ich zaangażowania nie udałoby się realizować projektów edukacyjnych. W imieniu Związku Banków Polskich i jego prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza wyraził podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu projektu.

Uczniowie, którzy stanęli na pierwszym miejscu na podium otrzymali przyrzeczenia indeksów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Pełna lista uczelni oferujących indeksy oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji znajduje się na stronie www.zus.pl.

Zapytałam członków zwycięskiej drużyny, czy w tegorocznej edycji olimpiady pytania były trudne, czy łatwe?

- Pytania w tegorocznej edycji były łatwiejsze, niż w ubiegłym roku. Na pewno pomogło nam doświadczenie, bo w olimpiadzie braliśmy udział także w zeszłym roku. Doszliśmy do finału, ale nie udało nam się wówczas przejść do drugiej tury.

Czy waszym zdaniem wiedza zdobyta podczas przygotowań do olimpiady przyda się Wam w życiu?

- Myślę, że tak, bo już teraz wiemy, co musimy płacić, a czego nie musimy robić. Niektórzy nie wiedzą, co jest dobrowolne, a co obowiązkowe. My już wiemy i dzięki temu na pewno unikniemy w przyszłości wielu problemów.