Ścieżka nawigacji

Aktualności

Lista rankingowa projektów o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną

Uprzejmie informujemy, że 19 grudnia 2018 roku na stronie BIP opublikowaliśmy listę rankingową projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Płatnikowi składek, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

Więcej informacji na temat konkursu.