Ścieżka nawigacji

Aktualności

Mały ZUS plus – kto musi przekazać dokumenty zgłoszeniowe do 31 stycznia 2022 r.?

Dokumentów do ZUS nie musi przekazywać przedsiębiorca, który korzystał z „małego ZUS plus” w grudniu 2021 r. i nadal chce stosować ulgę, bo nie wyczerpał maksymalnego okresu 36 miesięcy.

Termin 31 stycznia 2021 r. dotyczy także przedsiębiorcy, który chce skorzystać z ulgi, a w styczniu 2022 r. rozpoczął lub wznowił działalność gospodarczą, którą prowadził w 2021 r. (przynajmniej 60 dni) i od której nie opłacał w 2021 r. „małego ZUS plus”. Jeśli jednak przedsiębiorca rozpoczął lub wznowił działalność po 25 stycznia 2022 r. przez co do końca miesiąca zostało mniej niż 7 dni, to zgłoszenie do ubezpieczeń składa w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia/wznowienia działalności.

Przedsiębiorca, który do 31 stycznia 2022 r. złoży dokumenty zgłoszeniowe musi także przekazać:

  • deklarację rozliczeniową (ZUS DRA cz. II) – jeśli opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
  • imienny raport miesięczny (ZUS RCA cz. II) – jeśli opłaca składki także za inne osoby ubezpieczone (np. pracowników).

W dokumentach tych wykazuje podstawę wymiaru składek, która będzie go obowiązywała od stycznia do grudnia 2022 roku, wyliczoną od średniomiesięcznego dochodu za poprzedni rok kalendarzowy (wraz z wysokością przychodu, dochodu i form opodatkowania).

Dokumenty te przedsiębiorca przekazuje do ZUS do 20 lutego 2022 r. razem z kompletem dokumentów rozliczeniowych za styczeń br.

Dokumenty ZUS DRA cz.II/ZUS RCA cz II. musi także przekazać przedsiębiorca, który korzystał z „małego ZUS plus” w grudniu 2021 r. i nadal chce stosować ulgę, bo nie wyczerpał maksymalnego okresu 36 miesięcy.

Więcej informacji o „małym ZUS plus”.