Ścieżka nawigacji

Aktualności

Medale Szuberta rozdane

Medal im. Wacława Szuberta od 1997 r. przyznaje Polska Akademia Nauk za wybitne osiągnięcia praktykom i teoretykom w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze udział w pracach komitetu rekomendującego prezesowi PAN kandydatów do medalu.

W tym roku to zaszczytne wyróżnienie Prezes PAN przyznał profesor Józefie Hrynkiewicz i profesor Bogusławie Urbaniak.

Prof. Józefa Hrynkiewicz jest posłem na Sejm RP VIII kadencji. Zawodowo związana była z dwoma instytutami Uniwersytetu Warszawskiego: Instytutem Polityki Społecznej i Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych. Specjalizuje się w uwarunkowaniach i strategii rozwoju polityki społecznej, uwarunkowaniach społecznych rozwoju demograficznego oraz rozwoju samorządów społecznych, ruchów i inicjatyw obywatelskich. Od marca 2016 r. jest przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej. W latach 1996–2006 sprawowała funkcję rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, a w latach 2006–2008 dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Pełniła i pełni wiele ważnych funkcji w instytucjach doradczych.

Laudację na cześć prof. Józefy Hrynkiewicz wygłosiła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Prof. Bogusława Urbaniak od ponad 40 lat związana jest z Uniwersytetem Łódzkim z którego wywodzi się również Wacław Szubert. Specjalizuje się w problematyce wielowymiarowych uwarunkowań aktywności osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności zawodowej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki emerytalnej, polityki zatrudnienia oraz zarządzania starzejącymi się zasobami pracy.

Sylwetkę prof. Bogusławy Urbaniak przedstawił prof. Aleksy Pocztowski.

Medale nagrodzonym laureatom wręczyli prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska oraz wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Paweł Rowiński.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody laureatom konkursów na najlepsze prace naukowo-badawcze). Nagrody wręczyła dr Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. W tym roku Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrody następującym autorom:

  • Jackowi Męcinie za „Social Dialog in Face Changes on the Labour Market in Poland”
  • Beacie Buchelt za „Koncepcję systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach”
  • Joannie Purgał-Popieli za „Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych”.

Po uroczystej części posiedzenia Komitetu Nauk o Polityce Społecznej nastąpiła część merytoryczna spotkania. Prof. Józefa Hrynkiewicz wygłosiła wykład pt. „Wyzwania współczesnej polityki ludnościowej” a prof. Bogusława Urbaniak poprowadziła prezentację pt. „Ludzie starsi na rynku pracy”.

Posiedzenie Komitetu zamknęła debata na temat polityki wobec osób starszych.

Wacław Szubert (1912-1994) - plik pdf 164 kb.