Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

Najlepsi w województwach zmierzą się z wiedzą o ubezpieczeniach

Rywalizacja w Olimpiadzie nabiera tempa. Uczniowie napiszą test, który składa się z 25 pytań wielokrotnego wyboru. Na odpowiedzi mają tylko 30 minut, ale zazwyczaj uczestnicy radzą sobie z testem dużo szybciej. W przypadku, gdy uczniowie zdobędą taką samą liczbę punktów z testu, o zwycięstwie decyduje czas. W II etapie w każdym województwie rywalizuje ze sobą 20 trzyosobowych zespołów, które wyłonił etap szkolny. To najlepsi uczniowie spośród ponad 30 tysięcy, którzy wzięli udział w Olimpiadzie w całej Polsce. logo olimpiady ZUS

Uczniowie uczyli się z materiałów dydaktycznych projektu „Lekcje z ZUS” – zeszytu ucznia i zeszytu nauczyciela. To wiedza dotycząca systemu ubezpieczeń społecznych, zasiłków, emerytur i prowadzenia firmy. W II etapie Olimpiady oprócz wiedzy potrzebna jest też umiejętność pracy w grupie.

Do III etapu zakwalifikują się zespoły, które uzyskały przynajmniej 60 procent poprawnych odpowiedzi z testu (15 punktów). Finał Olimpiady odbędzie się 26 kwietnia w Warszawie. Przebieg etapów można śledzić na Facebooku na fanpage’u o nazwie „Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. „Lekcje z ZUS” i Olimpiada mają na celu upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. W projekcie „Lekcje z ZUS” w tym roku wzięło udział ponad 60 tysięcy uczniów. Od pierwszej edycji  przez cztery lata w „Lekcjach z ZUS” uczestniczyło już ponad 157 tys. uczniów.

Badania Instytutu Spraw Publicznych i Millward Brown zlecone przez ZUS pokazują, że tylko 7 proc. Polaków ma wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych a blisko 60 proc. ma o nim znikomą wiedzę. Polacy mylą poszczególne rodzaje ubezpieczeń, nie odróżniają ubezpieczenia chorobowego od zdrowotnego (50 proc.), nie znają przepisów związanych z odprowadzaniem składek od różnego rodzaju umów albo mylnie przypisują Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ustalanie wysokości składek (40 proc.). Tylko 25 proc. osób trafnie wskazała na instytucje III filara emerytalnego. Blisko połowa Polaków (46 proc.) twierdzi, że ubezpieczenia społeczne w ogóle ich nie interesują.

O przyszłości nauczania o ubezpieczeniach dyskutowali w ubiegłym tygodniu specjaliści z branży, ośrodków naukowych i nauczyciele na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na konferencji „Minimalizacja ryzyka, a ryzyko minimalizacji. Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?”. To kolejne działanie edukacyjne ZUS, które miało na celu podsumowanie dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych oraz wypracowanie skutecznych metod przekazywania wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Pełne informacje o wszystkich projektach i innych działaniach edukacyjnych są dostępne na www.zus.pl/edukacja.