Ścieżka nawigacji

Aktualności

Otwarcie Centrum Informatyki ZUS w Opolu

W Centrum Informatyki ZUS zostały scentralizowane zadania dotychczasowych 11 Centrów Serwisu Informatycznego ZUS oraz 22 Centrów Wsparcia Informatyki ZUS. Centrum Informatyki jest samodzielną jednostką organizacyjną podległą członkowi zarządu ZUS nadzorującemu Pion Operacji i Eksploatacji Systemów. Struktura Centrum jest elastyczna i ma pozwolić na szybkie dostosowywanie się do warunków rynkowych i zmian technologicznych. Centrum Informatyki ZUS jest ciałem wykonawczym, które obok zewnętrznych dostawców usług, realizuje działania w obszarze IT w ZUS.

Uroczystość otwarcia Centrum odbyła się w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, środowisk akademickich i biznesowych.

otwarcie CI ZUS - przemaiwa prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

Podczas uroczystości prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS podpisała umowę o współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Uniwersytetem Opolskim. Przedmiotem umowy jest współpraca partnerska w zakresie działalności dydaktycznej oraz realizacji wspólnych projektów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

podpisanie umowy z Uniwersytetem Opolskim​​​​​​​

- Wychodzimy z dużych aglomeracji do regionów. To właśnie w regionach poszukujemy informatyków, oferując ciekawą i rozwojową pracę młodym informatykom, absolwentom uczelni wyższych i szkół średnich. W Centrum Informatyki ZUS w Opolu pracuje już blisko 800 osób. – mówił podczas otwarcia Centrum Włodzimierz Owczarczyk, członek zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów.