Ścieżka nawigacji

Aktualności

Polski Bon Turystyczny – trwa rejestracja podmiotów turystycznych przez PUE ZUS

Za pośrednictwem PUE ZUS przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego mogą złożyć „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”(PBT). Po złożeniu tego oświadczenia, Polska Organizacja Turystyczna wpisze podmiot na listę podmiotów turystycznych uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Oświadczenie PBT można przekazać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS. Oświadczenie jest dostępne w roli [Ogólny], w menu bocznym, w zakładce [Podmiot turystyczny].

Osoba, która złoży oświadczenie zostaje managerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. W roli [Ogólny], w zakładce [Podmiot Turystyczny] [Lista podmiotów turystycznych] manager może dodać kolejnych managerów do obsługi podmiotu turystycznego.

Aktualnie manager ma również możliwość:

  • zmiany danych podmiotu turystycznego,
  • złożenia rezygnacji z udziału w programie,
  • ponownej rejestracji podmiotu turystycznego po rezygnacji,
  • dodania lub usunięcia recepcjonisty czyli osoby obsługującej płatności bonem.

Osoba, która ma pełnić rolę managera lub recepcjonisty musi mieć swój profil na PUE ZUS.

Aktualnie na PUE ZUS zarejestrowanych zostało ponad 4,6 tys. menadżerów i ponad 500 recepcjonistów.

Opłacanie usług hotelarskich i imprez turystycznych za pomocą bonu będzie możliwe od 1 sierpnia.
Z 31 lipca na 1 sierpnia ZUS udostępni osobom uprawnionym do bonu możliwość jego aktywacji na PUE ZUS. Aby aktywować bon trzeba mieć profil na PUE ZUS. Już dziś warto go założyć.

Więcej informacji o Polskim Bonie Turystycznym.