Ścieżka nawigacji

Aktualności

Polski i australijski ZUS ułatwią życie swoim Klientom

W ramach realizacji zapisów dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego w krajach UE/EFTA oraz umów o zabezpieczeniu społecznym podpisanych przez Polskę z krajami spoza Unii Europejskiej, bardzo istotna jest dbałość o jakość współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami przy obsłudze spraw emerytalno-rentowych.

Porozumienie podpisane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Australian Department of Human Services (Australijski Departament Służby Ludności)  jest szczególnie cenne, przede wszystkim ze względu na odległość dzielącą oba kraje, a także biorąc pod uwagę  liczebność tamtejszej Polonii. Dokument będzie podstawą do dalszych, bardziej szczegółowych uzgodnień dotyczących znoszenia kolejnych formalnych barier w obsłudze klientów.

- Rozpoczęliśmy już prace nad pierwszym z porozumień wykonawczych, dotyczącym elektronicznej wymiany informacji o zgonach  świadczeniobiorców - mówi Andrzej Szybkie. Znacząco przyśpieszy to procedurę kontroli uprawnień, która obecnie prowadzona jest w formie papierowej oraz odciąży wielu klientów w potwierdzaniu dalszego prawa do świadczeń. Zmniejszy się więc również zakres spraw, w wyjaśnianie których ZUS musi angażować klientów zamieszkałych w Australii.

Kolejnym etapem będą ustalenia dotyczące wzajemnego przekazywania wniosków emerytalno-rentowych. Tu również liczymy, że pliki elektroniczne zastąpią dotychczas stosowane formularze papierowe. - Czas od złożenia przez klienta papierowego wniosku o świadczenia z ZUS w instytucji australijskiej, do momentu przekazania go do ZUS, jest dość długi i wynika m.in. ze znacznej odległości między krajami. Forma elektroniczna wyeliminuje ten problem - dodaje. Ponadto, jak podkreśla wicedyrektor Szybkie, dzięki porozumieniu sprawy emerytalno-rentowe będą załatwiane przy mniejszym zaangażowaniu samych Klientów.

Rezultatem planowanych projektów ma być również, w dalszej perspektywie, redukcja kosztów administracyjnych, a także zwiększenie wydajności współpracy. Oznacza to przyśpieszanie i usprawnienie obsługi świadczeniobiorców po obu stronach globu.