Ścieżka nawigacji

ZUS w mediach

Prezes ZUS wygłosiła wykład inauguracyjny na konferencji naukowej nt. ubezpieczeń społecznych

Profesor Uścińska wprowadziła uczestników konferencji w tematykę systemu ubezpieczeń społecznych - najważniejszych zagadnień z tego obszaru tj. świadczeń, skali finansowej systemu, a przede wszystkim przedstawiła prawne, ekonomiczne, demograficzne i finansowe wyzwania tego systemu. Opowiedziała również o wyzwaniach dla ubezpieczeń społecznych jakie wynikają z epidemii Covid-19. ZUS przygotowuje się już do realizacji tarczy antykryzysowej 9.0 - zapowiedziała prof. Uścińska.

Jak podkreśliła prezes ZUS ubezpieczenia społeczne to filar państwa. Z przedstawionych przez nią danych wynika, że przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2020 roku wyniosły 290,8 mld zł, czyli tyle co 69 proc. dochodów budżetu państwa.

Jak powiedziała prof. Uścińska wyzwania dla rynku pracy to teraz m. in. telepraca, kontrakty „zero godzin” (brak gwarancji minimalnej liczby godzin pracy), praca na platformach internetowych, których właściciele działają na globalnych rynkach oraz prosumenci czyli pojęcie osób, które są jednocześnie producentami i konsumentami - wskazała prezes ZUS. Prezes ZUS dodała, że bardzo ważne jest wykształcenie w młodym pokoleniu, które dopiero wkracza na rynek pracy, potrzeby oszczędzania na czas po zakończeniu aktywności zawodowej (na starość). Trzeba bowiem myśleć o swojej przyszłości w długiej perspektywie. Już od pierwszego wynagrodzenia trzeba dążyć do tego, aby były z niego odprowadzane składki na przyszłą emeryturę. Składki z pierwszego okresu pracy będą bowiem waloryzowane przez wiele dekad. Dlatego warto pracować na umowach oskładkowanych.

Ważne jest również przełamanie obaw wobec rynku finansowego, rozwinięcie kultury finansowej, co umożliwiłoby Polakom bardziej powszechnie korzystać z dodatkowych, dobrowolnych programów oszczędzania na okres starości.

Należy także uświadamiać Polakom, że choć ustawowy wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, to osoby, które mają taką możliwość, powinny wydłużać aktywność zawodową. Pozwala to bowiem uzyskać znacznie wyższą emeryturę.

Odraczając tę decyzję o przejściu na emeryturę o rok można było w ostatnich latach zyskać nawet 10–15 proc. na wysokości przyznanego świadczenia. Korzystnie działają bowiem dodatkowe składki z tytułu zarobkowania, waloryzacja stanu konta w ZUS, oraz mniejsze średnie dalsze trwanie życia przyjmowane do obliczeń - wskazywała prezes ZUS.

Współorganizowana przez Federację Przedsiębiorców Polskich oraz Zakład Prawa Pracy Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, została objęta patronatem honorowym Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.