Ścieżka nawigacji

Aktualności

Przeliczenie emerytur - nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS

Zgodnie z tablicami Głównego Urzędu Statystycznego nastąpił spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. W tej sytuacji wyliczanie wysokości emerytur jest korzystniejsze niż w poprzednich latach. Nie oznacza to jednak, że wszyscy skorzystają z nowych tablic i będą mogli liczyć na korzystniejsze przeliczenie świadczenia.

Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny tablice średniego dalszego trwania życia są kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytur ustalanych według nowych zasad. Aktualne tablice średniego dalszego trwania życia, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., mają jednak zastosowanie tylko do części świadczeń.

Chodzi o emerytury ustalane według nowych zasad dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które:

  • spełnią warunki do uzyskania emerytury (w szczególności warunek wieku emerytalnego) między kwietniem 2021 a marcem przyszłego roku - dotyczy to również ubezpieczonych kobiet, które mają ustalone prawo do emerytury i okresowej emerytury kapitałowej po osiągnięciu wieku emerytalnego dla kobiet i które we wskazanym okresie spełnią warunek wieku emerytalnego dla mężczyzn – aktualne tablice trwania życia będą zastosowane do ponownego obliczenia z urzędu emerytury w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego dla mężczyzn oraz ubezpieczonych kobiet, które prawo do okresowej emerytury kapitałowej mają ustalone do podwyższonego wieku emerytalnego dla mężczyzn, a które po osiągnięciu wieku 65 lat złożą – w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. - wniosek o ponowne obliczenie emerytury,
  • już wcześniej spełniły warunki do emerytury ustalanej według nowych zasad ale dopiero teraz - w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. - wystąpią o ustalenie tej emerytury,
  • mają już ustalone prawo do nowej emerytury i mają okresy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu, od którego przyznano tę emeryturę i zgłaszają obecnie wniosek o doliczenie składek zapisanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury. W przypadku złożenia takiego wniosku w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. przy obliczeniu kwoty doliczenia składek zastosujemy średnie dalsze trwanie życia z aktualnych tablic. Taki wniosek może być złożony raz w roku lub po ustaniu ubezpieczenia,
  • prawo do nowej emerytury mają ustalone w poprzednich latach, ale prawo to zostało zawieszone z powodu kontynuowania zatrudnienia u pracodawcy, u którego pracowały przed dniem nabycia prawa do emerytury, a w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. zakończą zatrudnienie. Takie osoby nie miały ustalonej ostatecznej wysokości emerytury, bo takie ustalenie następuje dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia. Jeżeli wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w związku z zakończeniem zatrudnienia zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., kwotę emerytury obliczymy z zastosowaniem tablic obowiązujących w dacie złożenia wniosku i porównamy z tablicami obowiązującymi w dniu, w którym wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny oraz wybierzemy wariant najkorzystniejszy dla wnioskodawcy.

Do ZUS wpływają jednak wnioski o przeliczenie dotychczasowych emerytur w związku z nowymi tablicami od:

  • niepracujących emerytów z tzw. starego systemu (urodzeni przed 1 stycznia 1949 r.),
  • niepracujących osób, które mają nową emeryturę (urodzeni po 31 grudnia 1948 r.) - to oznacza, że już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia.

Te osoby otrzymają odmowę przeliczenia. W ich przypadku zastosowanie nowych tablic średniego dalszego trwania życia jest niemożliwe.

Więcej o możliwościach podwyższenia emerytury.