Ścieżka nawigacji

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Rozbudowa infrastruktury systemowo-sprzętowej środowisk Access Point (AP) i RINA na potrzeby EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Nr Umowy INEA/CEF/ICT/A2016/119324

Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) UE na lata 2014-2020  na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej w dniu 1 marca 2017 r. pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (The Innovation and Networks Executive Agency – INEA) z siedzibą w Brukseli  na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską a Centralą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Celem działania jest zapewnienie efektywnej, skutecznej i bezpiecznej infrastruktury IT mającej na celu wdrożenie elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI) w ZUS w Polsce w 2018 roku i, w związku z tym, zapewnienie połączenia z centralną platformą (Central Node) komunikacji elektronicznej EESSI.

Zakres działania koncentruje się na dalszym rozwoju infrastruktury już istniejącej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i będzie obejmować:

  • instalację i konfigurację punktu dostępowego (Access Point, AP) w ZUS;
  • opracowanie i wdrożenie aplikacji krajowej (National Application, NA), poprzez wykorzystanie niektórych elementów wzorcowego (modelowego) wdrożenia krajowej aplikacji (Reference Implementation of a National Application, RINA) w ZUS;
  • wsparcie dla innych polskich podmiotów komunikujących się za pośrednictwem ZUS z platformą centralną EESSI w uruchomianiu własnych rozwiązań opartych na RINA w ZUS;
  • zakup sprzętu i oprogramowania wymaganego przez EESSI w ZUS.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi:   1 146 463 EUR.

Wartości dofinansowania  UE wynosi maksymalnie:  859 847 EUR.

Czas realizacji Projektu: od 1 lipca 2017 r. do 31.05.2019 r.