Ścieżka nawigacji

Aktualności

Rynek dostawców pozytywnie o ZUS

To już standard, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku organizuje spotkania ze wszystkimi największymi dostawcami IT. Podczas takich spotkań firmy są informowane o zrealizowanych dotychczas i realizowanych nadal projektach, a także dowiadują się o planach ZUS na kolejne lata w zakresie zamówień publicznych w sferze IT.

- Te spotkania to nic innego, jak stały dialog i wymiana doświadczeń oraz spostrzeżeń. Będąc w pełni transparentnymi, dzielimy się z naszymi dostawcami naszymi planami na przyszłość, ale i oczekujemy od nich oceny dotychczas realizowanych zadań i projektów. W ten sposób opracowywane przez nas wymagania trafiają w nasze potrzeby i są w pełni zrozumiałe dla potencjalnych wykonawców - mówi Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tę współpracę doceniają sami wykonawcy. Na ostatnim - już piątym - listopadowym spotkaniu, przedstawiciele wykonawców podkreślali, jak istotne dla ich pracy przy projektach informatycznych ZUS jest wprowadzenie przez Zakład jednolitych standardów wykonawczych dla wszystkich dostawców Kompleksowego Systemu Informatycznego. Pozytywnie ocenili bieżącą współpracę z ZUS w tym zakresie. Co bardzo istotne dla wszystkich wykonawców, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy świadczą usługi dla ZUS - Zakład udostępnia im repozytorium projektowe gromadzące posiadane archiwum projektowe, na które składają się: dokumentacja projektowa, modele analityczno-projektowe oraz kody źródłowe. Repozytorium jest kluczowym narzędziem w realiach równoległej pracy wielu wykonawców, związanej z rozwojem jednego systemu. Usprawnia także komunikację pomiędzy wykonawcami wielu umów, dzięki czemu ZUS może liczyć na spójność dostarczanych rozwiązań. W tym kontekście na uwagę zasługuje opinia przedstawiciela jednego z dostawców, tj. firmy Capgemini, który podkreślił wagę uregulowania (przejęcia) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych całości kwestii związanych z majątkowymi prawami autorskimi do KSI.

Transparentne planowanie i komunikacja ZUS z obecnymi i potencjalnymi dostawcami już zaowocowała ich znaczącą dywersyfikacją. Dziś dla Zakładu, w zakresie IT, pracuje ok. 150 firm. Ich wybór nie opiera się wyłącznie o kryteria cenowe. W postępowaniach przetargowych oceniane są zarówno dotychczasowe doświadczenie, poziom kompetencji oraz znajomość najlepszych rynkowych standardów i metodyk, jak też jakość proponowanych rozwiązań. Każde postępowanie ma ściśle określony przedmiot, który wykonawca musi przygotować w dokładnie określonym czasie. Budowa systemów, jak i ich rozwój, rozliczane są zaś w oparciu o stworzoną przez organizację Cosmic (www.cosmicon.com) metodę punktów funkcyjnych, czyli obiektywną metodę szacowania złożoności oprogramowania. Stosowanie tej metody zapobiega konieczności bazowania przez ZUS na subiektywnych opiniach w trakcie prowadzonych negocjacji, pozwala na bieżąco ograniczać ryzyko poprzez analizę rozbieżności pomiędzy szacowaniami a planami budżetowymi. To m.in. na bazie doświadczeń i praktyk stosowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opracowało pryncypia architektury korporacyjnej dla instytucji administracji publicznej. Zgodnie natomiast z założeniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ZUS ze swoim systemem informatycznym wejdzie do sieci wymiany danych między instytucjami systemu ubezpieczeń społecznych i PFRON.