Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wpływy do FUS najlepsze od lat

Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2017 r. były planowane na poziomie blisko 257 mld zł. Na koniec roku okazały się jednak wyższe o 1,5 proc. i sięgnęły blisko 261 mld zł. Co niezwykle istotne to fakt, że przy tej wysokości wpływów do FUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnował w ubiegłym roku z 5,7 mld zł dotacji z budżetu państwa.

Wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2017 r. sięgnęła poziomu nienotowanego od 2006 r. Już na zamknięcie 2016 r. mieliśmy bardzo wysoki próg wydolności, bo ponad 74 proc., jednak na zamknięcie minionego roku próg ten wzrósł do 78,5 proc. Ten wynik odzwierciedla bardzo dobrą sytuację w polskiej gospodarce oraz profesjonalizm pracowników ZUS w zarządzaniu przepływami w FUS – powiedziała przy okazji zatwierdzania sprawozdania finansowego FUS prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Niezwykle istotny jest fakt, że dzięki zabiegom prezes ZUS w ubiegłym roku Minister Finansów umorzył 39 mld zł pożyczek dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zaciągniętych w poprzednich latach.

Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zatwierdził również sprawozdanie finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej, którym Zakład bezpośrednio zarządza. Stan środków w FRD na koniec ubiegłego roku to 25 mld zł, czyli o nieco ponad 3 mld zł więcej niż na zamknięcie 2016 r. W wyniku prowadzonych inwestycji finansowych fundusz zyskał w ubiegłym roku ponad 1,3 mld zł. Wynik ten lokuje FRD powyżej średniej wyników funduszy akcji i powyżej średniej wyników funduszy stabilnego wzrostu.