Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wszystkie PIT-y już wysłane

Już 12 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał ostatnią partię blisko 354 tys. dokumentów PIT. Oznacza to, że dotrą one do klientów ZUS do najbliższego piątku. Tym samym dwa tygodnie przed terminem zakończyła się akcja wysyłki ponad 9,6 mln deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Mimo że dokumentów było o ok. 200 tys. więcej niż przed rokiem, wysyłkę udało się zrealizować w rekordowym tempie. Zgodnie bowiem z planem, wysyłka miała się zakończyć do 1 marca.

Zdecydowana większość, bo 8,3 mln deklaracji PIT, otrzymają emeryci i renciści: PIT-40A osoby, które przynajmniej w grudniu pobierały świadczenie z ZUS, PIT-11A – osoby otrzymujące zasiłki chorobowe, macierzyńskie oraz te, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami Zakładu, a PIT-11 – osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie po osobie zmarłej lub alimenty potrącone z wypłacanego przez ZUS świadczenia.