Ścieżka nawigacji

Aktualności

XI Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem ekspertów ZUS

14 maja, godz. 11.15-12.00, scena otwarta

„Czy roboty będą płacić składki? Zmiany emerytalne i na rynku pracy”

Wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek oraz adwokat, ekonomista, wspólnik kancelarii Żyglicka i Wspólnicy Beata Bieniek-Wiera w rozmowie o: zmianach emerytalnych i na rynku pracy, długofalowej przyszłości systemu emerytalnego w kontekście zmian na rynku pracy, robotyzacji i automatyzacji i o tym, jak to wpłynie na kondycje Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli skąd w przyszłości będą środki na wypłatę świadczeń.

POZOSTAŁA TEMATYKA

13 maja 2019 r.  14.45-16.30

Europejska gospodarka wobec spowolnienia

 • Szczyt koniunktury za nami. Co teraz? Fakty, prognozy, scenariusze
 • Jak stymulować rozwój gospodarczy w dobie spowolnienia?
 • Wyzwania dla europejskiej gospodarki: cyfryzacja i rozwój e-gospodarki, uszczelnianie podatkowe, optymalizacja podatkowa, protekcjonizm i wojny handlowe
 • Rynek lokalny a globalne zjawiska i megatrendy – mechanika wpływów
 • Wspólny rynek UE i gospodarki krajów członkowskich. Wolność, konkurencja, patriotyzm gospodarczy

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

 • Teresa Czerwińska, minister finansów, Polska
 • Bożena Graczyk, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski SA
 • Krzysztof Krawczyk, prezes zarządu, CVC Capital Partners
 • Andrzej Malinowski, prezydent, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes zarządu, Związek Banków Polskich
 • Carlos Piñerúa, przedstawiciel na Polskę i kraje bałtyckie, Bank Światowy

Moderacja:

 • Tomasz Prusek, publicysta, prezes, Fundacja Przyjazny Kraj

RYNEK FINANSOWY

14 maja 2019 r.  9.30-11.00

Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Rewolucja w systemie emerytalnym i finansach państwa?
 • Demografia, możliwości systemu zabezpieczenia społecznego i PPK
 • Odzew społeczny i reakcje rynku. Jak skutecznie zachęcić do oszczędzania na emeryturę?
 • Spodziewane efekty programu – dla rynku kapitałowego i dla przyszłych emerytów

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

 • Rafał Benecki, dyrektor biura analiz makroekonomicznych, ING Bank Śląski SA
 • Grzegorz Chłopek, prezes zarządu, Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
 • Paweł Jaroszek, członek zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Stanisław Kluza, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, minister finansów w 2006 r., przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011
 • Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA
 • Małgorzata Rusewicz, prezes, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Moderacja:

 • Marcin Iwuć, autor bloga, Finanse Bardzo Osobiste

RYNEK FINANSOWY

14 maja 2019 r.  13.30-15.00

Dialog jako przyszłość we współpracy administracji z biznesem

 • Zasada zaufania do administracji w polskim porządku prawnym – teoria i praktyka
 • Administracja publiczna w opinii przedsiębiorców
 • Pomagać? Nie przeszkadzać? Oczekiwania biznesu wobec urzędu
 • Relacje biznes-administracja i... jak je zmienić? Transparentność, komunikacja, konsekwencja
 • Czas na dialog. Kto i jak na nim skorzysta? Jak do niego zachęcać?

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

 • Jacek Cieplak, zastępca rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Paweł Cybulski, podsekretarz stanu, zastępca szefa krajowej administracji skarbowej, Ministerstwo Finansów, Polska
 • Grzegorz Dzik, prezes zarządu, Impel SA
 • Paweł Jaroszek, członek zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Cezary Kaźmierczak, prezes, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Justyna Orłowska, dyrektor, GovTech Polska

Moderacja:

 • Jan Wacławek, partner zarządzający działem prawno-podatkowym, PwC

EUROPA OD NOWA

14 maja 2019 r. 13.30-15.00

Europa i migracje

 • Migracja z Afryki i Azji do Europy. Obecna sytuacja
 • Jak rozwiązać węzeł? Kwestie humanitarne – bezpieczeństwo – polityka
 • Koncepcje wzmocnienia europejskich granic. Weryfikacja polityki azylowej
 • Demografia i potrzeby gospodarek. Czy Europa może się rozwijać bez pracowników spoza kontynentu?
 • Mapa migracji zarobkowych w Europie. Czym grozi drenaż mózgów?
 • Imigranci sposobem na niedobory kadrowe na rynku pracy? Jak ich zatrzymać?
 • Dysproporcje regionalne i migracje wewnątrz kraju za pracą. Polityka lokalna i regulacje

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

 • Marta Anacka, zastępca dyrektora, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
 • Myroslava Keryk, prezes, Fundacja Nasz Wybór
 • Stanisław Kluza, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, minister finansów w 2006 r., przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011
 • Renata Szczęch, podsekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska
 • Stanisław Szwed, sekretarz stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska
 • Wojciech Wilk, prezes, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
 • Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego

Moderacja:

 • Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna, EURACTIV.pl

w Katowicach.