Ścieżka nawigacji

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Zapraszamy na seminaria „Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy, czyli model rehabilitacji kompleksowej”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych seminariach regionalnych „Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy, czyli model rehabilitacji kompleksowej”, podczas których zostaną przedstawione oraz przedyskutowane założenia nowego podejścia do rozwiązywania problemu długookresowej absencji zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy.

Lokalizacja i terminy poszczególnych seminariów:

miejsce seminarium data seminarium
seminarium regionalne w Gdańsku:
Hotel Mercure,
ul. Jana Heweliusza 22,
80-890 Gdańsk
30.08.2018
Rekutacja zakończona
seminarium regionalne we Wrocławiu:
Hotel Sofitel,
ul. Świętego Mikołaja 67,
50-127 Wrocław
4.09.2018
Rekutacja zakończona
seminarium regionalne w Rzeszowie:
Hotel Rzeszów,
Aleja Józefa  Piłsudskiego 44,
35-001 Rzeszów

7.09.2018
Rekrutacja zakończona

seminarium regionalne w Warszawie
Centrum Konferencyjne Kopernik,
ul. Kopernika 30,
00-336 Warszawa

11.09.2018
Rekrutacja zakończona

seminarium podsumowujące w Warszawie
Hotel Gromada Warszawa Centrum
Plac Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa

18.09.2018
Rekrutacja zakończona

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: sekretariatdpir@zus.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 667 10 15.

Dokładne adresy lokalizacji seminariów prześlemy uczestnikom na wskazany w formularzu adres mailowy uczestnika.

Uczestnikom przysługuje refundacja kosztów dojazdu zgodnie z załączonymi zasadami.

Dokumenty do pobrania:

  1. Program seminariów (plik pdf 424 kb)
  2. Regulamin rekrutacji (plik pdf 490 kb)
  3. Formularz zgłoszeniowy (plik pdf 515 kb)
  4. Formularz zgłoszeniowy (plik docx 885 kb)
  5. Zasady zwrotu kosztów dojazdu (plik pdf 651 kb)
  6. Zasady zwrotu kosztów dojazdu (plik docx 886 kb)
  7. Model rehabilitacji kompleksowej - założenia wstępne czerwiec 2018 (plik pdf 4 mb)

Seminaria organizowane są w ramach projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym od stycznia 2018 r.

Projekt ma na celu przygotowanie i przetestowanie modelu rehabilitacji kompleksowej, w ramach którego osoby po przebytym leczeniu szpitalnym będą mogły skorzystać równolegle z zestawu świadczeń o charakterze medycznym, psychologiczno-społecznym oraz zawodowym, co znacznie skróci okres rekonwalescencji i ułatwi im podjęcie lub powrót do aktywności społecznej i zawodowej. Jest to nowatorskie na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu podniesienie jakości i skuteczności rehabilitacji osób zagrożonych niepełnosprawnością lub już nią dotkniętych, tak aby mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

lider projektu partnerzy projektu
logo PFRON

    logo zus

logo CIOP PIB