Ścieżka nawigacji

Aktualności

Złóż wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy przez PUE ZUS

Wnioski mogą składać rodziny zainteresowane kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i te rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”.

Przez PUE ZUS możesz złożyć wniosek o 500 + za okres:

  • do 30 września tego roku – jeżeli chcesz otrzymać świadczenie za sierpień lub wrzesień,
  • od października 2017 r. do końca września 2018 r. – wtedy pierwszą wypłatę otrzymasz za październik (lub kolejne miesiące, jeżeli złożysz wniosek później).

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony:

  • do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października,
  • we wrześniu ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada,
  • w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Co się zmienia w nowym okresie świadczeniowym?

Główne zasady przyznawania świadczeń wychowawczych pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

Wprowadzona została jednak konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Zmieniły się również regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie i uzyskaniu dochodu oraz zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowością jest również składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę.

Dodatkowe udogodnienia

W wyniku zmiany przepisów został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. W efekcie od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Za pośrednictwem PUE ZUS można złożyć tylko wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”.

Szczegółowe informacje na temat zmian, dodatkowych udogodnień i sposobu wnioskowania o świadczenia inne niż świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.