Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS zakończył waloryzację środków na kontach ubezpieczonych

ZUS jak co roku 1 czerwca rozpoczął waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzację kapitału początkowego. Waloryzacja polegała na pomnożeniu zapisanych na koncie i subkoncie składek (na 31 stycznia 2020 r.) przez wskaźnik waloryzacji.

Wysokość waloryzacji konta zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu produktu krajowego brutto za ostatnie 5 lat.

„W czerwcu stany kont ubezpieczonych wzrosły o 5,41 proc., a stany subkont - o 5,23 proc." – wyjaśniła prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po waloryzacji rocznej ZUS przygotuje informację o stanie konta ubezpieczonego - IOSKU według stanu na 31 grudnia 2020 r. Będzie ona dostępna w formie elektronicznej na profilu ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).