Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ERN-P

  Wniosek ERN-P

  Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
  Aktualizacja formularza: 29 listopada 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ESUN

  Wniosek ESUN

  Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  Aktualizacja 29 listopada 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-36

  Oświadczenie ZAS-36

  Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
  Aktualizacja formularza: 27 listopada 2023 r.

 • Z-3b

  Zaświadczenie Z-3b

  Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
  Aktualizacja formularza 27 listopada 2023 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-55

  Wnioski ZAS-55

  Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
  Aktualizacja formularza 27 listopada 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-26

  Oświadczenie ZAS-26

  Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
  Aktualizacja formularza: 27 listopada 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-12

  Zaświadczenie ZAS-12

  Zaświadczenie płatnika składek - dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
  Aktualizacja formularza: 27 listopada 2023 r.

 • ZAO

  Wniosek ZAO

  Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
  Aktualizacja formularza: 27 listopada 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-33

  Oświadczenie ZAS-33

  Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka
  Aktualizacja formularza: 27 listopada 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-10

  Oświadczenie Z-10

  Oświadczenie (jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego)
  Aktualizacja formularza 27 listopada 2023 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS