Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Poniższe dane publikowane są na podstawie komunikatów/obwieszczeń Prezesa GUS ogłaszanych w Monitorze Polskim. Informacje zawarte na stronie zus.pl nie są źródłem prawa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

  • Od 1 stycznia 2017 r. - 2000,00 zł,
  • Od 1 stycznia 2018 r. - 2100,00 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

  • W 2016 r. - 4047,21 zł

Przeciętne wynagrodzenie

  • W III kwartale 2017 r. 4 255,59 zł,
  • W II kwartale 2017 r. - 4 220,69 zł,
  • W I kwartale 2017 r - 4 353,55 zł,
  • W IV kwartale 2016 r. - 4 218,92 zł.