Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1999 r.


50 375,22 zł      - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 1999 r.   (MP 1998 nr 46, poz. 658)
54 780,00 zł      - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2000 r.   (MP 1999 nr 41, poz. 640)
62 940,00 zł      - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2001 r.   (MP 2000 nr 43, poz. 855)
64 620,00 zł      - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2002 r.   (MP 2001 nr 47, poz. 785)
65 850,00 zł      - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2003 r.    (MP 2002 nr 60, poz. 845)
68 700,00 zł      - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2004 r.    (MP 2003 nr 58, poz. 915)
72 690,00 zł      - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2005 r.    (MP 2004 nr 54, poz. 910)
73 560,00 zł      - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2006 r.    (MP 2005 nr 84, poz. 1221)
78 480,00 zł      - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2007 r.    (MP 2006 nr 90, poz. 951)
85 290,00 zł      - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2008 r.    (MP 2007 nr 97, poz. 1075)
95 790,00 zł      - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2009 r.    (MP 2008 nr 97, poz. 850)
94 380,00 zł      - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2010 r.    (MP 2009 nr 80, poz. 997)
100 770,00 zł    - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2011 r.    (MP 2010 nr 99, poz. 1173) 
105 780,00 zł    - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2012 r.    (MP 2011 nr 115, poz. 1160)
111 390,00 zł    - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2013 r.    (MP 2012.1018)
112 380,00 zł    - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2014 r.    (MP 2013.1028)
118 770,00 zł    - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2015 r.    (MP 2014.1137)
121 650,00 zł    - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2016 r.    (MP 2015.1292)
127 890,00 zł    - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2017 r.    (MP 2016.1188)
133 290,00 zł    - kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2018 r.    (MP 2017.1174)