Interaktywny Płatnik Plus

Szanowni Państwo,

biorą Państwo udział we wdrożeniu Interaktywnego Płatnika Plus (IPP), który związany jest rozwinięciem programu Płatnik i zawiera nowe funkcje weryfikacji online, dokumentów składanych do ZUS. Usługi Interaktywnego Płatnika Plus są wdrażane stopniowo.

Dlatego poza pobieraniem aktualnych słowników i komponentów programu możecie już Państwo pobierać dane ze swojego konta płatnika składek oraz kont ubezpieczonych zapisane w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także opisy statusów przetworzenia dokumentów w ZUS.

Nowe funkcje mają ułatwić Państwu pracę - dzięki możliwości weryfikacji sporządzanych dokumentów na podstawie danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i na kontach ubezpieczonych w ZUS. Dodatkowym celem wdrożenia nowych funkcji jest także skuteczna wymiana informacji pomiędzy Państwem, jako płatnikami składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, co w konsekwencji wyeliminuje błędy w dokumentach oraz przyspieszy obieg informacji.

Niniejszy dokument, opisuje etapy wprowadzania usług online w zakresie weryfikacji dokumentów w programie Płatnik oraz zmiany mechanizmów komunikacji klientów z ZUS w ramach Interaktywnego Płatnika Plus. W dokumencie tym w skrócie omówiliśmy przygotowane dla Państwa materiały informacyjne, które będą pomocne w przygotowywaniu i wysyłce do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Niezbędnego wsparcia podczas pracy z nową wersją programu Płatnik 10.01.00 udzieli Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT). Jeżeli będą Państwo mieli pytania, wątpliwości lub problemy, proszę kontaktować się z COT dzwoniąc na numer telefonu  22 560-16-00, bądź wysyłając zapytanie na adres e-mail: cot@zus.pl.

Życzymy miłej pracy z nową wersją programu Płatnik Plus.

Cel wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus

Celem wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) jest uruchomienie usług w zakresie weryfikacji dokumentów, zarówno w ZUS, jak i u płatników składek korzystających z programu Płatnik. Nowe usługi mają, ułatwić płatnikom bezbłędną realizację obowiązków związanych ze składaniem dokumentów w ustawowych terminach. Dzięki temu dane przekazywane do ZUS będą prawidłowe, a tym samym dane ewidencjonowane na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS nie będą wymagały korekty.

Korzyści z wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus

Podstawową korzyścią płynącą z uruchomienia IPP jest usprawnienie komunikacji pomiędzy płatnikiem składek a ZUS poprzez:

 • przekazywanie płatnikom informacji zgromadzonych w ZUS,
 • umożliwienie płatnikowi pełnej weryfikacji dokumentów w Programie Płatnik jeszcze przed wysyłką dokumentów do ZUS,
 • skrócenie czasu, w którym ZUS udostępni płatnikowi informacje o wyniku przetworzenia w systemie informatycznym ZUS złożonych dokumentów,
 • zapewnienie automatycznej dystrybucji aktualizacji oprogramowania do płatników.

Założenia wdrożenia usług weryfikacji w Interaktywnym Płatniku Plus

 1. Zakłada się trzy poziomy weryfikacji, przez które przejdą kolejno płatnicy składek, aż do etapu, w którym wysyłane dokumenty będą na bieżąco weryfikowane online i przesyłane bez błędów:
  • poziom C – dokumenty od płatników znajdujących się na tym poziomie podlegają tylko weryfikacji formalnej, co oznacza, że nie ma wymiany informacji z systemem ZUS;
  • poziom B – dokumenty od płatników znajdujących się na tym poziomie podlegają docelowemu zakresowi weryfikacji danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS, jednak dla części reguł obniżony jest poziom krytyczności, co oznacza, że ZUS przyjmie dokumenty zawierające błędy w niektórych obszarach;
  • poziom A – dokumenty płatników znajdujących się na tym poziomie podlegają docelowemu zakresowi weryfikacji na podstawie danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS, a zatem ZUS nie przyjmie dokumentów z błędami.
 2. Funkcjonalność Interaktywnego Płatnika Plus jest udostępniana klientom ZUS stopniowo. Obecnie płatnicy są przenoszeni na poziom B, a przenoszenie na poziom A uwarunkowane jest spełnieniem kryterium braku błędów krytycznych w dokumentach ubezpieczeniowych.
  Wszyscy nowi płatnicy składek (ci, którzy rozpoczynają działalność) są natomiast kierowani na poziom A.

Materiały informacyjne

Aby wesprzeć Państwa w korzystaniu z IPP, zostały przygotowane następujące materiały: