Wyrejestrowanie podmiotu pełniącego rolę płatnika zagranicznego

Pracodawca zagraniczny – płatnik składek do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych

Jeżeli jesteś pracodawcą zagranicznym z państwa członkowskiego Unii i nie masz w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa, to Twoimi sprawami związanymi z ZUS zajmuje się I Oddział ZUS w Warszawie, 00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8.

Kiedy zakończysz prowadzenie działalności w Polsce:

Pracownik, który na podstawie umowy zawartej z pracodawcą zagranicznym przejął obowiązki płatnika składek

Jesteś obsługiwany przez placówkę ZUS właściwą ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Kiedy zakończysz pełnienie obowiązków płatnika zagranicznego:

Szczegółowe informacje w sekcji Opis spraw: Jak sporządzić wyrejestrowanie osoby pełniącej rolę płatnika zagranicznego.

Gdzie składać dokumenty

Sposób przekazywania dokumentów.