Wyrejestrowanie przedsiębiorcy (CEIDG)

Zakończyłeś działalność? Oferujemy Ci wiele ułatwień przy załatwianiu formalności.

  1. Złóż formularz CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG i złóż go w urzędzie gminy. Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.
  2. Na podstawie informacji z tego wniosku ZUS sporządzi formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek).

Nie musisz samodzielnie sporządzać ani przekazywać tego dokumentu do ZUS.

Więcej na temat wyrejestrowania przedsiębiorcy z CEIDG znajdziesz na portalu  biznes.gov.pl.

Ważne!
Wyrejestruj z ubezpieczeń siebie i osoby, które zatrudniałeś, na formularzu ZUS ZWUA, a także wszystkich zgłoszonych członków rodzin na formularzu ZUS ZCNA.