Zawieszenie działalności

Chcesz zawiesić wykonywanie działalności? Oferujemy Ci wiele ułatwień przy załatwianiu formalności.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG

  1. Wypełnij formularz CEIDG-1 – Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej i złóż go w urzędzie gminy. Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.
  2. Na podstawie informacji z tego wniosku sporządzimy odpowiednie formularze:
  • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek,
  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą  oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących,
  • ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby współpracującej.

Nie musisz samodzielnie sporządzać ani przekazywać tych dokumentów do ZUS.

Więcej na temat zawieszenia i wznowienia działalności znajdziesz na portalu  biznes.gov.pl.

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki wpisanej do KRS

  1. Wypełnij wniosek KRS Zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności i złóż go do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
  2. Na podstawie tych danych sporządzimy formularz ZUS ZWPA dotyczący wyrejestrowania spółki.

Ważne! Przed zawieszeniem działalności wyrejestruj w ZUS osoby zatrudnione (w tym siebie) z odpowiednich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a także członków rodzin na formularzu ZUS ZCNA.

Jako wspólnik spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złóż do ZUS formularz:

  • ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek),
  • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń),
  • ZUS ZCNA (wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny).