Jak zarejestrować działalność gospodarczą

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej? ZUS oferuje Ci wiele ułatwień przy załatwianiu formalności.

Wniosek o wpis do ewidencji

Jeśli zakładasz firmę, musisz złożyć w organie ewidencyjnym (w urzędzie miasta lub gminy) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać wniosek listem poleconym albo przez internet.

Więcej na ten temat rejestracji firmy przez internet znajdziesz na portalu  biznes.gov.pl.

Efektem złożenia wniosku jest:

 • wpis do ewidencji,
 • nadanie numeru NIP,
 • nadanie numeru REGON,
 • zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

ZUS automatycznie otrzymuje dane z organu ewidencyjnego, na podstawie których sam sporządza następujące dokumenty:

 • zgłoszenie płatnika składek ZUS ZFA,
 • informację o rachunkach bankowych ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia działalności ZUS ZAA.

Nie musisz więc osobiście składać ich w ZUS.

W przypadku zmiany danych we wpisie do ewidencji na podstawie informacji przekazanych przez organ ewidencyjny ZUS uaktualnia dane w swoim systemie.

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń

Po zarejestrowaniu działalności musisz zgłosić do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego siebie, a także członków swojej rodziny. W tym celu złóż następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Dokumenty te składasz w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Do ZUS musisz zgłosić także pracowników oraz członków ich rodzin. Masz na to 7 dni od daty zatrudnienia pracowników.

Jak przekazać dokumenty

Dokumenty możesz dostarczyć do ZUS w formie:

 • elektronicznej (przez program Płatnik lub e-Płatnik) lub
 • papierowej (bezpośrednio w placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty albo kuriera).

Wznowienie działalności

Jeśli zawiesiłeś działalność gospodarczą, a chcesz ją wznowić, musisz zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym. ZUS automatycznie otrzymuje tę informację i na jej podstawie sporządza dokumenty:

 • zgłoszenie płatnika składek ZUS ZFA,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA – zgodnie z ostatnim zgłoszeniem przed zawieszeniem działalności.

Sam musisz złożyć dokumenty zgłoszeniowe tylko wtedy, jeśli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły nowe okoliczności, które mają wpływ na Twoje ubezpieczenia lub kod tytułu ubezpieczenia.