Jak zarejestrować działalność gospodarczą

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej? Oferujemy Ci wiele ułatwień przy załatwianiu formalności.

Wniosek o wpis do ewidencji

Jeśli zakładasz firmę, musisz złożyć w organie ewidencyjnym (w urzędzie miasta lub gminy) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać wniosek listem poleconym albo przez internet.

Więcej na ten temat rejestracji firmy przez internet znajdziesz na portalu  biznes.gov.pl.

Efektem złożenia wniosku jest:

 • wpis do ewidencji,
 • nadanie numeru NIP,
 • nadanie numeru REGON,
 • zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

Dane otrzymujemy z organu ewidencyjnego, na podstawie których sami sporządzamy następujące dokumenty:

 • Twoje zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA,
 • informację o Twoich rachunkach bankowych jako płatnika składek ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia przez Ciebie działalności ZUS ZAA.

Nie musisz zatem tych dokumentów sam sporządzać ani do nas przekazywać.

W przypadku zmiany danych we wpisie do ewidencji, na podstawie informacji przekazanych przez organ ewidencyjny, uaktualnimy dane w swoim systemie.

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń

Po zarejestrowaniu działalności musisz zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego siebie, a także członków swojej rodziny. W tym celu złóż następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Dokumenty te składasz w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Od 20 maja 2017 roku możesz je złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1 w organie ewidencyjnym. Zatem nie musisz już ich do nas przekazać. Na podstawie danych przekazanych z organu sami zapiszemy na Twoim koncie jako osoby ubezpieczonej:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Twoich członków rodziny,
 • zgłoszenie zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach.

Musisz jedynie zgłosić pracowników oraz członków ich rodzin. Masz na to 7 dni od daty zatrudnienia pracowników.

Jak przekazać dokumenty

Dokumenty możesz dostarczyć do nas w formie:

 • elektronicznej (przez program Płatnik lub e-Płatnik) lub
 • papierowej (bezpośrednio w naszej placówce lub za pośrednictwem poczty albo kuriera).

Wznowienie działalności

Jeśli zawiesiłeś działalność gospodarczą, a chcesz ją wznowić, musisz zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym. Po otrzymaniu z organu tej informacji sporządzimy dokumenty:

 • Twoje zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA,
 • Twoje zgłoszenie do ubezpieczeń jako osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA – zgodnie z ostatnim zgłoszeniem przed zawieszeniem działalności.

Sam musisz złożyć dokumenty zgłoszeniowe tylko wtedy, jeśli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły nowe okoliczności, które mają wpływ na Twoje ubezpieczenia lub kod tytułu ubezpieczenia.

Jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, od 20 maja 2017 roku możesz  wraz z wnioskiem CEIDG-1 przekazać wypełniony dokument zgłoszeniowy – ZUS ZCNA. Na jego podstawie zapiszemy na koncie zgłoszenie Twojego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.