Zmiana / korekta danych przedsiębiorcy (CEIDG)

Prowadzisz działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)? Zobacz, jak zmienić lub poprawić swoje dane.

Zmianę lub korektę danych (aktualizację) zgłaszasz w ciągu 7 dni od daty, kiedy powstały te zmiany albo zauważysz błąd (lub spostrzeże go ZUS).
W zależności od rodzaju zmienianych lub poprawianych danych, robisz to w dwóch miejscach:

  • w CEIDG zmieniasz lub poprawiasz:
    • dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa skrócona, nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości),
    • dane o biurze rachunkowym,

 na formularzu CEIDG-1, zaznaczając wniosek o zmianę wpisu w CEIDG.

  • w ZUS zmieniasz lub poprawiasz:
    • dane o adresach prowadzenia działalności na formularzu ZUS ZAA,
    • dane o rachunkach bankowych na formularzu ZUS ZBA.

Ważne! Jeśli poprawiane dane (identyfikacyjne lub ewidencyjne – dotyczące adresów) występują także w zgłoszeniu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, będziesz musiał zmienić również te zgłoszenia.

Dowiedz się więcej na temat zmiany/korekty danych w CEIDG na portalu  biznes.gov.pl.