Zmiana/korekta danych spółki (KRS)

Prowadzisz spółkę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)? Zobacz, jak zmienić lub poprawić dane spółki.

Zmianę lub korektę danych (aktualizację) zgłaszasz w ciągu 7 dni od daty, kiedy powstały te zmiany albo zauważysz błąd (lub spostrzeże go ZUS).

W zależności od rodzaju danych, zmieniasz je lub poprawiasz w dwóch miejscach:

 1. w KRS, na odpowiednim wniosku, dokonujesz zmiany lub korekty danych podstawowych:
 • danych identyfikacyjnych spółki (NIP, REGON),
 • adresu siedziby;
 1. w Urzędzie Skarbowym, na wniosku NIP-8, dokonujesz zmiany lub korekty danych uzupełniających:
 • danych identyfikacyjnych (nazwa skrócona),
 • daty powstania obowiązku opłacania składek,
 • adresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • adresu do korespondencji,
 • rachunku bankowego,
 • danych biura rachunkowego.

Zaktualizowane „dane podstawowe” z KRS oraz „dane uzupełniające” z wniosku NIP-8 przekazywane są do ZUS.

Na ich podstawie Zakład sporządzi odpowiednie dokumenty:

 • ZUS ZPA – w przypadku zmiany danych ewidencyjnych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • ZUS ZIPA – w przypadku zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek,
 • ZUS ZAA – w przypadku zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
 • ZUS ZBA – w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego płatnika składek.