Konferencje

W dniach 9 – 11 czerwca 2016 r. w stolicy Słowenii  - Ljubljanie, odbył się 21 kongres EUMASS. Na stronie internetowej kongresu dostępne są streszczenia z wystąpień.  http://www.eumassslovenia.com/index_eng.html

Kolejny kongres EUMASS odbędzie się w dniach 4 - 6 października 2018 r. w Maastricht.  http://www.eumass2018maastricht.eu/site