Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS

Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został powołany 20 grudnia 2000 roku w Gdańsku, a zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie - VII Wydział Cywilny i Rejestrowy - w dniu 4 stycznia 2001 roku w Rejestrze Ogólnopolskich Związków Zawodowych w dziale B poz. 378.

Związek jest jednostką organizacyjną samodzielnie bilansującą się, posiadającą osobowość prawną.

Zgodnie ze Statutem Związku skupia on w swoich szeregach Inspektorów Kontroli ZUS powołanych na podstawie art. 93 ust. 2  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku /Dz. U. 137 poz. 887 ze zmianami/ oraz emerytów i rencistów - byłych Inspektorów Kontroli ZUS.

W sprawach indywidualnych Związek może podjąć się obrony praw i interesów pracowniczych osób niezrzeszonych w Związku na ich pisemny wniosek.

Organami Związku są:

 • Zarząd Główny
 • Zarządy Terenowe Jednostek Organizacyjnych

Władze ogólnokrajowe Związku:

 • Krajowy Zjazd Delegatów
 • Zarząd Główny
 • Prezydium Zarządu Głównego
 • Główna Komisja Rewizyjna

Władze terenowych jednostek organizacyjnych:

 • Walne Zebranie

W terenowych jednostkach organizacyjnych władze sprawują:

 • Przewodniczący KZZIK ZUS w Oddziale
 • Wiceprzewodniczący KZZIK ZUS w Oddziale

Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie  Wydziału VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w dniu 11 stycznia 2002 roku został uznany reprezentatywną organizacją związkową w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych  zgodnie z art. 24125a Kodeksu Pracy.
Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS jest członkiem Forum Związków Zawodowych z siedzibą w Bydgoszczy, które postanowieniem Sądu uznane zostało za reprezentatywną organizację związkową w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego /Dz. U. 100, poz. 1080 ze zmianami/.

Terenem działania Krajowego Związku Zawodowego Inspektorów Kontroli ZUS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Adres siedziby:                                                                                   

Zarząd Główny 
Krajowego Związku Zawodowego 
Inspektorów Kontroli ZUS 
41-500 Chorzów ul. Dąbrowskiego 45 
tel./ 32 / 34-94-429; fax./ 32/ 34-94-433
adres mail: tomasz.sliwa@zus.pl

W skład Zarządu Głównego wchodzą:  

 • Przewodniczący KZZIK ZUS
  • Tomasz Śliwa 
 • Wiceprzewodniczący KZZIK ZUS
  • Krzysztof Małecki 
  • Mirosław Grzęda 
  • Ryszard Szmidel
  • Jerzy Gawdyn
 • Skarbnik KZZIK ZUS
  • Joanna Polewka
 • Sekretarz KZZIK ZUS
  • Mirosław Rudka
 • Członek Zarządu KZZIK ZUS
  • Dariusz Kaleta
  • Aldona Lis
  • Anna Grzegorzyca
  • Sławomir Przeździecki
  • Irena Żurawicz
  • Artur Mazurek
  • Danuta Siuciak
  • Roman Czernik
  • Bogdan Turski

Główną Komisję Rewizyjną Reprezentują:

 • Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Stanisława Świech
 • Wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Małgorzata Granat
 • Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Maria Kunecka
  • Dagmara Ledzion
  • Jarosław Danek