Praktyki i staże

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych istnieje możliwość odbycia:

 • bezpłatnych praktyk,
 • płatnych staży.

Bezpłatne praktyki:

 • mogą odbywać się na podstawie umowy między ZUS a szkołą lub uczelnią, gdy szkoła lub uczelnia kieruje studenta do odbycia praktyk. Harmonogram i program praktyk powstaje w wyniku ustaleń pomiędzy szkołą lub uczelnią a Zakładem.
 • mogą odbywać się na podstawie umowy między ZUS a praktykantem, gdy praktykant sam decyduje się i zgłasza do Zakładu w celu rozpoczęcia praktyki. Takie praktyki mogą trwać od 3 tygodni (od 120 godzin) do 3 miesięcy (maksymalnie do 480 godzin).

Płatne staże:

 • odbywają się na podstawie umowy między stażystą a ZUS. Staże trwają od 3 tygodni (od 120 godzin) do 3 miesięcy (do 480 godzin).

Kogo szukamy?

Naszym praktykantem lub stażystą może zostać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki lub stażu nie ukończyła 30 roku życia. Do nadsyłania formularza aplikacyjnego, CV i listu motywacyjnego zachęcamy przede wszystkim studentów II - V roku i absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia.

Najczęściej praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywają u nas studenci kierunków społecznych (polityka społeczna, ekonomia, zarządzanie, administracja), humanistycznych (prawo), ścisłych (finanse, rachunkowość, ekonometria, informatyka) lub pokrewnych.

Nie ograniczamy jednak katalogu specjalizacji. Rozważymy każde nadesłane zgłoszenie.

Szukamy osób:

 • odpowiedzialnych
 • zmotywowanych,
 • aktywnych i wykazujących inicjatywę,
 • nastawionych na współpracę,
 • umiejących myśleć analiztycznie,
 • szukających rozwiązań.

Co oferujemy?

 • praktykę lub staż zawodowy w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, posiadającej jednostki w całej Polsce, realizującej zadania ważne z punktu widzenia polityki państwa i zatrudniającej fachowców w różnorodnych dziedzinach.
 • możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów, których dotyczy działalność ZUS.
 • wsparcie opiekunów merytorycznych w trakcie praktyki lub stażu.
 • świadczenie pieniężne, jeśli kandydat zakwalifikował się na staż płatny.
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki lub stażu, w którym znajduje się informacja o wykonywanych czynnościach, informacja o umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki lub stażu, opinia o praktykancie lub stażyście.

Jak wygląda sposób przyjmowania na praktyki lub staż w ZUS?

Bezpłatne praktyki na podstawie umowy między ZUS a szkołą lub uczelnią, gdy szkoła lub uczelnia kieruje studenta do odbycia praktyk.

Nabór praktykantów odbywa się na zasadach określonych w umowie między szkołą lub uczelnią a ZUS. Praktyki odbywają się na podstawie programu oraz harmonogramu ustalonego między szkołą lub uczelnią a Zakładem. Zakład aktywnie współpracuje z Biurami Karier w szkołach i uczelniach w całej Polsce. Zgłoś się do swojego Biura Karier, by dowiedzieć się, czy szkoła lub uczelnia współpracuje z Zakładem w zakresie organizacji praktyk. Możesz też odszukać interesującą Cię jednostkę ZUS i zwrócić się do niej bezpośrednio. Tu znajdziesz kontakt do osób zajmujących się praktykami (plik pdf, 208 kb) w naszej firmie.

Bezpłatne praktyki odbywają się na podstawie umowy między ZUS a praktykantem, gdy praktykant sam decyduje się i zgłasza do Zakładu w celu rozpoczęcia praktyki.

Zapoznaj się z ogólnym opisem zadań komórek w ZUS oraz proponowanym przez te komórki ogólnym przedmiotem praktyk i staży w Centrali (plik pdf, 217 kb), oraz w Oddziałach (plik pdf, 215 kb).

Mapka z jednostkami terenowymi ZUS (pdf 1,1 mb).

Wyślij na adres interesującej Cię jednostki CV i list motywacyjny oraz:

 1. formularz aplikacyjny (1) (plik doc, 60 kb) – jeśli jesteś uczniem/studentem i Twoja szkoła/uczelnia kieruje Cię na praktyki,
 2. formularz aplikacyjny (2) (plik doc, 60 kb) – jeśli jesteś uczniem/studentem, ale chcesz sam w swoim imieniu podpisać z ZUS umowę w sprawie praktyk – nie musisz mieć wtedy skierowania na praktyki ze szkoły/uczelni.

Skontaktujemy się z Tobą mejlowo lub telefonicznie i potwierdzimy, że przyjęliśmy Twoje zgłoszenie, ustalimy wtedy wszystkie niezbędne szczegóły do rozpoczęcia formalności.

Skontaktujemy się z Tobą ponownie po uzyskaniu zgody od kierującego komórka organizacyjną, w której będą odbywać się praktyki. Pamiętaj, zawsze przekazujemy zainteresowanym informację zwrotną, niezależnie od wyniku rozpatrzenia konkretnej sprawy.

Po załatwieniu wszystkich formalności oraz ustaleniu z Tobą programu praktyk i harmonogramu, zaprosimy Cię do podpisania umowy i udzielimy wskazówek odnośnie pierwszego i kolejnych dni praktyk.

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania w sprawie praktyk, pisz do nas na adres: praktyki.centralazus@zus.pl

Płatne staże odbywają się na podstawie umowy między stażystą a ZUS, gdy stażysta zostanie laureatem konkursu organizowanego lub współorganizowanego przez ZUS lub zostanie wyłoniony spośród kandydatów po rozmowie kwalifikacyjnej.

Wyślij formularz aplikacyjny (3) (plik doc, 60 kb), CV i list motywacyjny na adres interesującej Cię jednostki.

Aplikuj!

Skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie i potwierdzimy, że przyjęliśmy Twoje zgłoszenie, poinformujemy również, czy jest możliwe odbycie stażu płatnego w proponowanych przez Ciebie komórkach.

Jeśli odbycie stażu płatnego będzie możliwe, zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli jej wynik będzie pozytywny, poinformujemy Cię niezwłocznie o zgodzie na rozpoczęcie stażu.

Po załatwieniu wszystkich formalności oraz ustaleniu z Tobą programu stażu i harmonogramu, zaprosimy Cię do podpisania umowy i udzielimy wskazówek odnośnie pierwszego i kolejnych dni stażu.

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania w sprawie staży, pisz do nas na adres: praktyki.centralazus@zus.pl

Szczegółowy zakres praktyk zamieścimy niebawem.

Zapraszamy Cię serdecznie do naszej organizacji!