Rozwiązanie umowy z nianią

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej z nianią, w ciągu 7 dni od tej daty wyrejestruj nianię z ubezpieczeń. Służy do tego druk ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania podaj następny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Zobacz: Przykładowo wypełnione wyrejestrowanie niani z ubezpieczeń - formularz ZUS ZWUA (pdf, 90 kB).

Jeśli zatrudniałeś tylko nianię i nie opłacasz składek na własne ubezpieczenia, wyrejestruj także siebie jako osobę zatrudniającą nianię. Służy do tego druk ZUS ZWPA. Zobacz: Przykładowo wypełnione wyrejestrowanie osoby zatrudniającej nianię - formularz ZUS ZWPA (pdf, 87 kB).

Druki ZUS ZWUA i ZUA ZWPA możesz złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Przy wypełnianiu dokumentów zawsze możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za ciebie wszystkie formularze. Znajdź w tym celu najbliższą dla siebie placówkę ZUS.

Pod wypełnionym drukiem wyrejestrowania siebie jako osobę zatrudniająca nianię musisz się podpisać.

Pod wypełnionym wyrejestrowaniem niani musicie się podpisać ty i niania (jeżeli niania będzie obecna przy sporządzaniu wyrejestrowania, podpis będzie mógł być złożony od razu).

Przychodząc do nas:
Po to, by wyrejestrować nianię, powinieneś mieć ze sobą następujące informacje:

  • imię i nazwisko oraz PESEL niani, a jeśli nie został nadany - numer dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia niani,
  • czy niania jest emerytką lub czy ma rentę, czy jest niepełnosprawna i w jakim stopniu,
  • kiedy nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.

Po to, by wyrejestrować siebie jako osobę zatrudniającą nianię, powinieneś mieć ze sobą:

  • swój NIP i PESEL, imię i nazwisko i datę urodzenia,
  • informację, kiedy nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.

UWAGA!
Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom przez nianie oraz zasad składania dokumentów ubezpieczeniowych znajdziesz w poradniku: "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB)
Wszelką pomocą służą też pracownicy ZUS, w tym pod numerem infolinii 
22 560 16 00* (*Koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym).