Zmieniasz niani wynagrodzenie - co robić?

Jeżeli wypłacane niani wynagrodzenie ulega podwyższeniu lub obniżeniu w stosunku do wynagrodzenia wypłaconego w poprzednim miesiącu, to koniecznie musisz za ten miesiąc sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe. Służą do tego druki:

  • ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa - oraz

  • ZUS RCA imienny raport miesięczny - jeżeli zgłosiłeś nianię do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, a także

  • ZUS RSA imienny raport miesięczny - jeżeli zmniejszenie wynagrodzenia wypłaconego niani w danym miesiącu wynikało z wystąpienia przez część miesiąca niezdolności do pracy np. wskutek choroby lub wypadku przy pracy, 

  • ZUS RZA imienny raport miesięczny - jeżeli zgłosiłeś nianię tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Od 1 stycznia 2017 r. podwyższyłeś niani wynagrodzenie do kwoty 2000 zł (wcześniej otrzymywała niższą kwotę wynagrodzenia) i w styczniu 2017 r. otrzymała wynagrodzenie w tej wysokości. Dlatego też za ten miesiąc należało przekazać do ZUS w terminie do 15 lutego 2017 r. dokumenty rozliczeniowe z kwotami podstaw wymiaru i składek w nowej wysokości.

Zobacz:

  • W przypadku gdy zmniejszenie wynagrodzenia wypłaconego niani w danym miesiącu wynika z wystąpienia przez część miesiąca niezdolności do pracy (np. wskutek choroby lub wypadku przy pracy), pamiętaj o konieczności sporządzenia i przekazania do ZUS dokumentów rozliczeniowych także za następny cały przepracowany przez nianię miesiąc. Jeżeli niania za cały miesiąc otrzymuje wynagrodzenie nie wyższe od minimalnego wynagrodzenia, na podstawie tych dokumentów (uwzględniających rozliczenie składek od wynagrodzenia niani za cały przepracowany miesiąc) ZUS będzie tworzył systemowo dokumenty rozliczeniowe za kolejne miesiące.

  • Jeżeli wypłacasz niani wynagrodzenie wyższe od minimalnego wynagrodzenia, musisz sporządzać i przekazywać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za każdy miesiąc, w którym zatrudniasz nianię. 

Nie musisz wypełniać dokumentów sam. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za Ciebie wszystkie formularze. Znajdź w tym celu najbliższą siebie placówkę ZUS. 

Przychodząc do nas, powinieneś mieć ze sobą informacje:

  • swój NIP i PESEL,

  • imię i nazwisko niani oraz identyfikator, z którym została zgłoszona (np. PESEL),

  • o wynagrodzeniu, które wypłaciłeś niani w danym miesiącu,

  • o okresie i przyczynie niezdolności do pracy niani, jeżeli za dany miesiąc konieczne będzie sporządzenie dokumentu ZUS RSA.