Katalog usług umożliwia odnalezienie odpowiednich usług z zakresu emerytur i rent w celu załatwienia sprawy w ZUS. Dzięki niemu dowiesz się, o jakie świadczenia z ZUS możesz się ubiegać oraz co Ci przysługuje, gdy już pobierasz świadczenie.

 

SPORZĄDZANE DOKUMENTY

EMERYTURY, RENTY, DODATKI

Wydawanie zaświadczeń w sprawach świadczenia
Wydawanie legitymacji emeryta-rencisty
Wydawanie książki inwalidy wojennego lub wojskowego
Wydawanie legitymacji osoby represjonowanej

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE

Sporządzanie karty wypadku zaistniałego podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej