Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny - w wysokości 50% taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, obliczony na podstawie norm ilościowych ustalonych przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanym - przysługuje:

  • kombatantom oraz innym osobom uprawnionym - na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 powołanej wyżej ustawy kombatanckiej,
  • żołnierzom przymusowo zatrudnianym - na podstawie art. 2a ustawy z dnia 2 września 1994r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373).

Ryczałt energetyczny może być przyznany także:

  • wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych, na podstawie zaświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającego uprawnienia tych osób jako członków rodzin,
  • wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę - na podstawie zaświadczenia właściwego organu wojskowego.

W przypadku zbiegu prawa do więcej  niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Informacje dot. wysokości dodatków.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych