Dodatki i legitymacje

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS-RZ-DKK-01

Wniosek ZUS-RZ-DKK-01

Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki / dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny
wersja polsko-angielska

ZUS-ER-DKK-01

Wniosek ZUS-ER-DKK-01

Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatek kombatancki/dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny

ZUS-RZ-WDK-01

Wniosek ZUS-RZ-WDK-01

Wniosek kombatanta/osoby represjonowanej o wypłatę za granicę do miejsca zamieszkania: dodatku kombatanckiego/świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatku kompensacyjnego/ryczałtu energetycznego/świadczenia przyznanego w drodze wyjątku

ZUS ER-9

Wniosek ZUS ER-9

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej