Emerytura pomostowa

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS Rp-1Epom

Wniosek ZUS Rp-1Epom

Wniosek o emeryturę pomostową

Rp-6

Informacja Rp-6

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych