Emerytura pomostowa

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

EPOM

Wniosek EPOM

Wniosek o emeryturę pomostową
Aktualizacja formularza: 19 lutego 2018 r. Zastąpił formularz ZUS Rp-1Epom

ERP-6

Informacja ERP-6

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych