Przyznanie emerytury

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

Rp-6

Informacja Rp-6

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

ZUS-ER-WEC-02

Wniosek ZUS-ER-WEC-02

Wniosek o emeryturę częściową

EMP

Wniosek EMP

Wniosek o emeryturę

Rp-7

Zaświadczenie Rp-7

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

ZUS Rp-12

Wniosek ZUS Rp-12

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

ZUS Rp-8

Zeznanie ZUS Rp-8

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

EMZ

Załącznik EMZ

Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą