Przyznanie renty

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

OL-9A

Informacja OL-9A

Informacja o miejscach leczenia

OL-10

Wywiad zawodowy OL-10

Wywiad zawodowy

OL-9

Zaświadczenie OL-9

Zaświadczenie o stanie zdrowia

ERZ

Załącznik ERZ

Załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy

ZUS Rp-70

Zaświadczenie ZUS Rp-70

Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy

ERN-P

Wniosek ERN-P

Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Aktualizacja formularza: 19 lutego 2018 r. Zastąpił formularz: ZUS Rp-1a

ZUS Rp-8

Zeznanie ZUS Rp-8

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

Rp-7

Zaświadczenie Rp-7

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

ERN

Wniosek ERN

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

ERP-6

Informacja ERP-6

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych