Renta rodzinna

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

Rp-2b

Załącznik Rp-2b

Załącznik do wniosku o rentę rodzinną

ZUS Rp-2a

Załącznik ZUS Rp-2a

Załącznik do wniosku o rentę rodzinną

ZUS-ER-OMR-01

Oświadczenie ZUS-ER-OMR-01

Oświadczenie małżonka (wdowy/wdowca) ubiegającego się o rentę rodzinną

ZUS-ER-OPR-01

Oświadczenie ZUS-ER-OPR-01

Oświadczenie pełnoletniego dziecka ubiegającego się o rentę rodzinną

ZUS-ER-ORR-01

Oświadczenie ZUS-ER-ORR-01

Oświadczenie rodzica osoby zmarłej ubiegającego się o rentę rodzinną

ZUS Rp-2

Wniosek ZUS Rp-2

Wniosek o rentę rodzinną

ZUS Rw-3

Wniosek ZUS Rw-3

Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej