Świadczenia przedemerytalne

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS Rp-8

Zeznanie ZUS Rp-8

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

ERP-6

Informacja ERP-6

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

ESP

Wniosek ESP

Wniosek o świadczenie przedemerytalne