Wypłata gwarantowana

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS-ER-WUG-01

Formularz ZUS-ER-WUG-01

Wskazanie/zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty/zmiana udziału w wypłacie gwarantowanej/odwołanie poprzedniej dyspozycji

ZUS-ER-WGM-01

Wniosek ZUS-ER-WGM-01

Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej

ZUS-ER-WGP-01

Wniosek ZUS-ER-WGP-01

Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej

ZUS-ER-OOU-01

Oświadczenie ZUS-ER-OOU-01

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA O WYRAŻENIU ZGODY NA WSKAZANIE OSOBY UPOSAŻONEJ