Zmiana danych emeryta/rencisty

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS Rp-3

Poświadczenie ZUS Rp-3

Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń

ZUS-RZ-OZS-01

Poświadczenie ZUS-RZ-OZS-01 PL-BG

Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-bułgarskiej)

ZUS-RZ-OZS-01

Poświadczenie ZUS-RZ-OZS-01 PL-CZ

Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-czeskiej)

ZUS-RZ-OZS-01

Poświadczenie ZUS-RZ-OZS-01 PL-DE

Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-niemieckiej)

ZUS-RZ-OZS-01

Poświadczenie ZUS-RZ-OZS-01 PL-EN

Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-angielskiej)

ZUS-RZ-OZS-01

Poświadczenie ZUS-RZ-OZS-01 PL-ES

Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-hiszpańskiej)

ZUS-RZ-OZS-01

Poświadczenie ZUS-RZ-OZS-01 PL-FR

Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-francuskiej)

ZUS-RZ-OZS-01

Poświadczenie ZUS-RZ-OZS-01 PL-GR

Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-greckiej)

ZUS-RZ-OZS-01

Poświadczenie ZUS-RZ-OZS-01 PL-HR

Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-chorwackiej)

ZUS-RZ-OZS-01

Poświadczenie ZUS-RZ-OZS-01 PL-HU

Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-węgierskiej)