Rozliczenia konta i zwroty składek

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS-EWN

Wniosek ZUS-EWN

Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

ZUS-EZS-P

Wniosek ZUS-EZS-P

Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek

ZUS-EPW-P

Wniosek ZUS-EPW-P

Wniosek płatnika o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność)

RD-3

Wniosek RD-3

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek

ZUS-EKS

Wniosek ZUS-EKS

Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZUS Rp-6Z

Informacja dodatkowa ZUS Rp-6Z

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Rp-6

Informacja Rp-6

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych