Kapitał początkowy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS Kp-3

Wniosek ZUS Kp-3

Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego

ZUS Kp-1

Wniosek ZUS Kp-1

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego