Praca w UE, EOG lub Szwajcarii

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

oświadczenie

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

US-1

Wniosek US-1

Wniosek o zaświadczenie A1 - czasowe przeniesienie działalności gospodarczej

A1

Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności do innego państwa

Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności do innego państwa

A1

Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany

Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany

A1

Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach

Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach

A1

Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność w kilku państwach

Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność w kilku państwach

US-3

Wniosek US-3

Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany