Subkonto

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS-US-WSZ-01

Wniosek ZUS-US-WSZ-01

ZUS-US-WSZ-01 Wskazanie zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego

USS

Wniosek USS

Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej

ZUS-US-OPW-01

Oświadczenie ZUS-US-OPW-01

Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem