Mołdawia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

PL-MD 1

Zaświadczenie PL-MD 1

Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii