Wnioski

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

OL-4

Sprzeciw OL-4

Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika

OL-2

Wniosek OL-2

Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego

OL-3

Wniosek OL-3

Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej.

N-36

Kwestionariusz N-36

Kwestionariusz oceny stanu zdrowia (wypełnienie jest opcjonalne)

ZUS FZLA

Wniosek ZUS FZLA

Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
Aktualizacja formularza: 1 marca 2018 r.

OL-10

Wywiad zawodowy OL-10

Wywiad zawodowy