Wnioski

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

OL-4

Sprzeciw OL-4

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika

OL-3

Wniosek OL-3

Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej.

OL-2

Wniosek OL-2

Wniosek pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego

N-10

Wywiad zawodowy N-10

Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego

N-36

Kwestionariusz N-36

Kwestionariusz oceny stanu zdrowia (wypełnienie jest opcjonalne)

N-9A

Załącznik N-9A do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego

Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego

ZUS FZLA

Wniosek ZUS FZLA

Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich